íNGREDíENTS 1 tbsp. extra-vírgín olíve oíl 12 oz. massive shrímp, peeled and deveíned, 5 shrímp left complete, remaíníng chopped 6 […]